No4063模特韩希蕾绚丽多姿和服情趣人体宴秀火辣身材撩人诱惑写真45P韩希蕾秀人网

No4063模特韩希蕾绚丽多姿和服情趣人体宴秀火辣身材撩人诱惑写真45P韩希蕾秀人网

性专破结堕胎,又能除鼻中息肉,下石淋功同斑蝥,力能上微寒有毒。去足,火炙用。

目痛惊风及痘,皆火病火郁,则发之从治之法,辛温发散故也。留白则补脾胃,去白则理肺气。

但多降少升,气虚下陷人不可多服,久服每致失气无度,面黄少食,虚证百出矣。发明琐琐葡萄似葡萄而琐细,故有琐琐之名。

其干类木,而系藤本。 取根皮捣为末,醋和封之。

昔人以桂枝汤为太阳经风伤卫之专药,他经皆非所宜,而仲景三阴例中阴尽复阳靡不用之,即厥阴当归四逆,未尝不本桂枝汤也。 煎水漱风牙痛。

女人经血阻滞,赤痢下重,宜加用之。 《金匮》大黄虫丸用水蛭、虫,取其破坚症、下积血耳。

Leave a Reply